Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

positivextremenegative
5261 261f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaHydrazyna Hydrazyna
positivextremenegative
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
positivextremenegative
8238 1303
Reposted fromlittlefool littlefool viaphilomath philomath

June 09 2015

positivextremenegative
2351 37e6
Reposted fromretaliate retaliate viaEllaElla EllaElla
positivextremenegative
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza vianivea nivea
positivextremenegative

May 29 2015

positivextremenegative
positivextremenegative
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka vianivea nivea

May 21 2015

positivextremenegative
9659 c390 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaEllaElla EllaElla
positivextremenegative
8706 f640 500
wróżka doradzi.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today vianivea nivea
positivextremenegative
7406 1da5
Reposted fromkjuik kjuik viadziubkowa dziubkowa
positivextremenegative
2634 18c0 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viadziubkowa dziubkowa
positivextremenegative

May 15 2015

positivextremenegative
2620 bbfa 500
positivextremenegative
1048 6d7d 500
Reposted fromawkwardx awkwardx viaEllaElla EllaElla
positivextremenegative
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
positivextremenegative
9033 c005 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viadziubkowa dziubkowa
positivextremenegative
1287 2576 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianivea nivea
positivextremenegative
3844 4fda
Reposted frommartynkowa martynkowa vianivea nivea

May 08 2015

positivextremenegative
4460 3891
Reposted fromzimnaa zimnaa viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl