Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

positivextremenegative
9518 4d02
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
positivextremenegative
0750 947d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
positivextremenegative
0531 59c9
Reposted frommartynkowa martynkowa viaphilomath philomath
8818 559c 500
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaphilomath philomath

May 04 2015

8176 904c 500
Reposted fromeuo euo viairmelin irmelin
positivextremenegative
Lost in the heaven
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
5705 1724 500
positivextremenegative
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianivea nivea

April 22 2015

positivextremenegative
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaEllaElla EllaElla
positivextremenegative
3127 b570 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadziubkowa dziubkowa
positivextremenegative
4897 9898
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath

April 11 2015

positivextremenegative
positivextremenegative
positivextremenegative
3540 416a
Reposted fromglupiages glupiages vianivea nivea
positivextremenegative
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

April 04 2015

positivextremenegative
Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care
positivextremenegative
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viairmelin irmelin
positivextremenegative
0228 e211 500
Reposted frompoleszka poleszka viairmelin irmelin

April 02 2015

positivextremenegative
Musisz uwierzyć w siebie jeśli chcesz żyć tak jak sobie wymarzyłeś. Nie wystarczy marzyć. I nawet jeśli zdarzy się kryzys tej wiary w siebie, jeśli zwątpisz, to za każdym razem wracaj w tamto miejsce, w  miejsce, w którym stwierdziłeś, że uda ci się, że będziesz próbował aż do skutku. Musisz być pewny siebie i tego, czego chcesz od życia. Życie ma wszystko czego pragniesz, wystarczy wyciągnąć po to ręce. I trzymać je przez chwilę w górze. Może chwilę, może kilka lat, ale uparcie je trzymać.
Reposted fromresort resort vianadzienie nadzienie
positivextremenegative
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl